Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou IMOPROEX s.r.o., so sídlom Trieda KVP 1, 04023 Košice, IČO 46 949 844, zapísaný v OR Mestský súd Košice, oddiel:Sro, vl. č.:31366/V, (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.toyport.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.toyport.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická  osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.5 Kupujúci registráciou alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou IMOPROEX s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, alebo dodať objednaný tovar z dôvodu chybných alebo chýbajúcich informácií, nutných k objednávke (adresa, telefónne číslo, mailova adresa, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily, atď.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom hrubo porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet hneď, najneskôr do 10 pracovných dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára (viď sekcia KONTAKT) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu objednania alebo prijatia tovaru a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám spätne potvrdíme.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane pravidiel alebo návodu)
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar, vrátane všetkých nákladov na dopravu, zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované!
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený naspäť.


Odporúčame v prípade vrátenia tovaru skontaktovať sa s nami telefonicky alebo e-mailom cez kontaktný formulár pre čo najlepšie, najoptimálnejšie a najrýchlešie riešenie.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.

 

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť IMOPROEX s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH 

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

6.4 Poštovné pri doručení Slovenskou poštou na územie Slovenskej republiky sa určuje paušálne na 3,00 eura.

 

6.5 Poštovné pri doručení Packetou (Zásielkovňou) na územie Slovenskej republiky sa určuje paušálne na 3,00 eura a do Českej republiky sa určuje na 4,00 eura.


6.6 Poštovné a balné pre dodávky na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorázovým bezhotovostným prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho, bez poplatku. 


7.2 Platba kartou, bez poplatku.

 

7.3 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, alebo Packete (zásielkovne). Predávajúci účtuje k celkovej cene objednávky poplatok za dobierku vo výške 1,20 eura.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar je možné dodávať aj prostredníctvom Packeta Slovakia (Zásielkovňa), na výdajné miesto pobočky,  určené kupujúcim.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na vopred dohodnutom mieste.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti IMOPROEX s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručna lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ako záručný doklad slúži priložená faktúra.

 

9.2 Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúcemu odporúčame tovar po jeho prevzatí skontrolovať a prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť predajcovi. Za závady spôsobené prepravcom predajca neručí.

 

9.3 Za zásielky poškodené pri preprave zodpovedá prepravca. Pri preberaní zásielky na pošte, od kuriéra alebo výdajnom mieste odporúčame kupujúcemu skontrolovať stav zásielky (napr. roztrhnutý obal, obal prelepený páskou s logom prepravcu a pod.) a v prípade poškodenia samotného tovaru uplatňovať si náhradu škody u prepravcu.

 

9.4 V prípade vybavovania reklamácie je postup nasledovný:

 • chybný tovar na reklamáciu zašle kupujúci prepravnou službou na adresu predávajúceho, pričom balík musí obsahovať:
  • reklamovaný tovar
  • kópiu nákupného dokladu
  • podrobný popis závady
  • dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo. a pod.)
 • spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci
 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu
 • v prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na jedno z nasledovných:
  • výmenu závadného tovaru za bezchybný
  • poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
  • odstúpenie od zmluvy
 • reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúci

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
IMOPROEX s.r.o.

Vŕbová 12
044 13 Valaliky

 

       Odporúčame v prípade reklamácii skontaktovať sa s nami telefonicky alebo e-mailom cez kontaktný formulár pre čo najlepšie, najoptimálnejšie a najrýchlešie riešenie.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.toyport.sk

10.1 Spoločnosť IMOPROEX s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.toyport.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť IMOPROEX s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť IMOPROEX s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Alternatívne riešenie sporov


Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia z našej strany, alebo sa domnieva, že sme porušili jeho práva, má možnosť a právo podať návrh na alternatívne riešenie sporov. Subjektom riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekci (www.soi.sk), alebo iná inštitúcia zo zoznamu MH SR.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EU na obchodníka so sídlom v EU. Elektronická adresa: www.ec.europa.eu.

 

12. Dohliadajúci orgán


Dohliadajúcim orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá chráni záujmy spotrebiteľov (kupujúcich). Adresa: Ústredný inšpektoriát SOI, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava (www.soi.sk)


 

Copyright 2014 - 2024 © ToyPort.sk