Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ, spoločnosť IMOPROEX s.r.o., Trieda KVP 1, 04023 Košice, IČO: 46949844, sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a Vami poskytnuté údaje chránime pred zneužitím. Aby sme Vám mohli ponúknuť nevyhnutné a hodnotné služby, vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné údaje a to: meno a priezvisko (v prípade právnickej osoby názov spoločnosti), fakturačnú a dodaciu adresu, mailovú adresu a telefónny kontakt. 

 

Kvôli doručeniu a oznámeniu zásielky, poskytujem vyššie uvedené údaje aj prepravným spoločnostiam:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Zásielkovňa s. r. o. , Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO:48 136 999 


Za účelom fakturácie a vedenia účtovníctva, tieto osobné údaje neposkytujeme inému subjektu, nakoľko tieto činnosti

vykonáva samotný prevádzkovateľ spoločnosť IMOPROEX s.r.o. 


V prípade, že si tovar nájdete cez internetový prehliadač Heureka  a následne ho objednáte na našej stránke, vaša e-mailová adresa je poskytnutá tomuto internetovému prehliadača za účelom zaslania dotazníka spokojnosti so službami.

 

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie  súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo nás o to požiadať e-mailom.

 

Počas prehliadania a nakupovania v našom internetovom obchode je prenos dát medzi serverom, ktorý technicky zabezpečuje prevádzku internetového obchodu a Vaším zariadením (počítač, tablet, smartfón) zabezpečený šifrovaním prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer).

 

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Uvedené sú iba najbežnejšie požiadavky na ktoré má právo kupujúci ako dotknutá osoba.

 

Používaním tohto internetového obchodu a odoslaním objednávky, ako kupujúci súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

Akékoľvek vaše požiadavky, týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: info@toyport.sk

alebo písomne na adresu: IMOPROEX s.r.o., Vrbová 12, 04413 Valaliky

 

Dohliadajúcim orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220

Copyright 2014 - 2019 © ToyPort.sk